Brandmeldinstallaties Nederland

Brandmeld-installaties

Zelf realiseren is lastig. Brand uw vingers er niet aan en besteed het uit aan Brandmeldinstallaties Nederland.

Lees meer

Ontruimingssystemen

Een pand is pas veilig met een brandmeldsysteem, ontruimingssystemen, noodverlichting en sprinklerinstallatie. Brandmeldinstallaties Nederland realiseert deze installaties.

Lees meer

Goed advies over veiligheid

Wilt u meer informatie over de brandveiligheid van een pand? Brandmeldinstallaties Nederland adviseert en installeert.

Neem contact op

Zelf een brandmeldinstallatie installeren, waarom zou u?

Een brandmeldinstallatie is een ingewikkeld systeem waar pandbeheerders blindelings op moeten kunnen vertrouwen. Meldingen dienen nauwkeurig en snel bij de meldkamer terecht te komen, waarna de brandweer gericht in actie kan komen. Voor het installeren van een brandmeldinstallatie (BMI) zijn dan ook heel wat vaardigheden en certificaten vereist. Brandmeldinstallaties Nederland voldoet aan alle eisen. We verzorgen installaties voor installatie- en branddetectiebedrijven. Brandmeldinstallaties Nederland BV is en onderdeel van de Dutch Fire Safety Group 

Installatie van ontruimings- en brandmeldinstallaties in de Randstad

In 2012 werd een nieuw certificatieschema opgesteld voor het installeren van brandmeldinstallaties. Sinds 2015 moeten brandmeldinstallaties verplicht volgens dit schema worden aangelegd. De kosten die gemoeid gaan met het werken volgens het certificatieschema wegen voor veel installatiebedrijven niet op tegen de opbrengsten. Wilt u toch brandmeldinstallaties verzorgen in het project dat u hebt aangenomen? Dan biedt Brandmeldinstallaties Nederland u 4 mogelijkheden:

  • volledige realisatie van ontruimings- en brandmeldinstallaties
  • gedeeltelijke realisatie van ontruimings- en brandmeldinstallaties
  • detachering van een installatiedeskundige
  • aanpassen van een bestaande brandmeldinstallatie na jaarlijks onderhoud

Brandmeldinstallaties Nederland is volledig gecertificeerd voor het veilig installeren van ontruimings- en brandmeldinstallaties, maar ook voor het plaatsen van sprinkler- en ontruimingsinstallaties. We werken altijd volgens de strikte certificatierichtlijnen. Het CCV, de organisatie die de richtlijnen handhaaft, voert steekproefsgewijs controles uit. Installaties die door ons gerealiseerd zijn, slagen steeds weer glansrijk voor die controles.

DEKRA

DEKRA en BIN: samen voor veiligheid

De onafhankelijke kennisorganisatie DEKRA zet zich wereldwijd in voor de waarborging van veiligheid en kwaliteit, onder meer op het gebied van (installatie)techniek. Zij testen, inspecteren en certificeren producten en organisaties. Ook BIN is gecertificeerd door DEKRA. Veilig werken is voor ons dus de gewoonste zaak van de wereld.